PITTEM - “Huis Muyle” leent zijn naam aan de tweede eigenaar Johannes-Josephus Muyle die het pand kocht in 1807 en de daaropvolgende periode een bier- en azijnbrouwerij oprichtte. Omwille van zijn ruime geschiedenis en architectuur is het pand één van de bijzonderste onroerende goederen in de ruime omgeving van Pittem.

Historiek

In 1768 is het perceel op de hoek van de pas aangelegde Tieltstraat met de Muylestraat verkocht aan de Pittemse baljuw Niklaas Verhulst, en later aan de landbouwersfamilie De Witte. Via de Ferrariskaart (1770-1778) merken we dat er op deze hoek reeds bebouwing is weergegeven, zij het meer naar de straat toe. Vermoedelijk werd er dan op het einde van de 18de eeuw op de huidige plaats een bebouwing opgericht. Een nieuw hoofdstuk wordt geschreven onder de Wingense landbouwer en oud-schepen Johannes-Josephus Muyle. Die koopt het pand vervolgens in 1807 en hij richt er de volgende jaren een bier- en azijnbrouwerij op.

Deze brouwerij wordt geïnstalleerd achter de woning, langsheen de Muylestraat. Waarbij de woning of het beter genaamd het Brouwershuys gelegen is waar de huidige woning zich bevindt. De eerste ingrijpende uitbreiding van de brouwerij wordt geregistreerd In 1840-1849. Daarop volgt het woonhuis die Justin Muyle in 1887 met een verdieping laat verhogen tot het huidig uitzicht. Uiteindelijk worden de brouwerijgebouwen 7 jaar later ook verhoogd en gedeeltelijk afgebroken.

De brouwerij ondergaat gedurende de komende jaren nog verschillende aanpassingen en uitbreidingen tot de activiteit stopt in 1960.  Het bier dat er werd gebrouwen was voornamelijk van hoge gisting ("Super"), maar ook bier van lage gisting ("Alfa Pils"), deze bieren waren te vinden in cafés in regio Roeselare-Tielt. Het huidig uitzicht wordt bekomen rond 1968-1969, waar de brouwerijgebouwen worden afgebroken en de gronden worden verkaveld.

“Huis Muyle” zelf wordt in de jaren 1990 ingrijpend gerenoveerd door de huidige eigenaars. Het volledig gelijkvloers wordt gestript tot op het bot en verder met kwalitatieve materialen afgewerkt. Daarnaast wordt er nog een bijgebouw gebouwd die dienst doet als garage.

Architectuur

Het betreft een vrijstaande woning van twee bouwlagen en zes traveeën onder een schilddak in zwarte Vlaamse pannen. De woning wordt gescheiden van de straat door een ruime voortuin met grasperk, plantsoenen en bomen, omheind met een ijzeren hekwerk. De lijstgevel is gepleisterd en afgewerkt met beschilderde druiplijsten, dorpels en kordonlijst. De houten kroonlijst zijn verniewd op voluutvormige modillons. De muuropeningen zijn rechthoekig op de verdieping en hebben een geriemde omlijsting en imitatiesluitsteen. Boven de voordeur is er een vensterdeur met ondiep balkon, voorzien van fraai hekwerk met guirlandemotieven en details in verguldsel. De zijgevel en achtergevel werd zoals besproken reeds vernieuwdj net als het interieur, echter werd de kelder met tongewelf behouden.

Inventaris onroerend erfgoed

Het pand is opgenomen in het inventaris bouwkundig erfgoed als bouwkundig relict en werd geïnventariseerd met zijn juridische gevolgen sinds 9 november 2011. De gemeente Pittem is momenteel bezig met het opstellen van een volledig nieuw RUP – Ruimtelijke Uitvoeringsplan. “Huis Muyle” behoort volgens dit RUP tot de categoria A: zeer waardevol erfgoed. Hierdoor moet er in de toekomst met verschillende bepalingen rekening gehouden worden.
We denken hierbij aan het behoudt van de voortuin, gevels, authentiek karakter… Deze lijst is niet limitatief, alle aanpassingen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde instanties.

De verkoopfiche van dit uitzonderlijk vastgoed vindt u op volgende link!