Sinds 1 januari 2023 is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij de overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) en verhuur van alle niet-residentiële gebouweenheden. Hieronder vallen onder andere kantoorruimtes, scholen, winkels, ziekenhuizen,… Dit EPC NR (niet-residentieel) wordt opgemaakt door een energiedeskundige type D en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Voor kleine niet-residentiële eenheden (horeca- of handelszaak, klein kantoor, praktijk, B&B,… van maximaal 500m²) was deze verplichting er al sinds 2020 met het EPC kNR. Vanaf 2023 is de verplichting er voor alle niet-residentiële gebouwen. Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouwen kunnen kiezen welk van beide certificaten ze laten opmaken.

Wanneer verplicht?

Het EPC NR is verplicht bij de overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) of verhuur voor langer dan twee maanden van alle niet-residentiële gebouweenheden, met uitzondering van industrie- en landbouwgebouwen. Dit enkel wanneer het om de volledige gebouweenheid gaat. Wanneer slechts een deel overgedragen of verhuurd wordt (bv. een kleine kantoorruimte in een kantoorgebouw) is er geen certificaat nodig.

Eigenaars die niet over een geldig EPC NR-attest beschikken bij het verlijden van de akte of tijdens een controle kunnen een boete van 500 tot 5000 euro krijgen. 

Wat staat in het EPC NR?

Het certificaat bestaat uit een energiescore en energielabel (van G tot A) dat de energieprestatie van de gebouweenheid weergeeft. Dit label is gebaseerd op het gemeten aandeel aan hernieuwbare energie. Daarnaast bevat het EPC NR ook aanbevelingen over hoe de niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Deze zijn richtinggevend, maar niet verplicht.

 

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Sinds 1 januari 2022 geldt er een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouweenheden als eerste stap naar de langetermijndoelstellingen. Binnen 5 jaar na  verkoop of andere overdrachten moet aan twee belangrijke eisen worden voldaan.

    1. Minimaal maatregelenpakket
  • Dakisolatie: minimale R-waarde van 0,75 m²K/W. Niet gehaald, maximale U-waarde van 0,24 W/m²K
  • Beglazing: enkel glas vervangen door dubbele beglazing
  • Verwarming: Alle verwarmingssystemen > 15 jaar moeten worden vervangen
     
    1. Minimaal te behalen energielabel
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% behalen of een energielabel E. Eigenaren hebben de flexibiliteit om te beslissen welke aanvullende maatregelen ze nemen om het vereiste energielabel te behalen

 

Hoe vraag ik een EPC NR aan?

Een energieprestatiecertificaat aanvragen voor niet-residentiële wooneenheden groter dan 500m² doe je bij een erkend studiebureau dat beschikt over een energiedeskundige type D. KMO Vastgoed verwijst u graag door naar onze partner. De kostprijs van dit certificaat is afhankelijk van de grootte en complexiteit van je gebouw. Het certificaat is na aflevering 5 jaar geldig.