We weten al jaren dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Om deze reden voerde de overheid op 23 november 2022 het asbestattest in. Wat is het, wanneer heb je het nodig en waar kan je het verkrijgen? We geven een antwoord op al uw vragen.

- Wat is het asbestattest? Het asbestattest bevat een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen in het pand en wordt opgemaakt na inspectie door een deskundige. Het gaat enkel om direct waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

- Sinds wanneer verplicht? Sinds 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop* van jouw pand indien dit gebouwd is in het jaar 2000 of eerder.

Op 1 januari 2032 zal elke eigenaar van een gebouw met dergelijk bouwjaar over een geldig asbestattest moeten beschikken, ongeacht of dit pand overgedragen wordt of niet.

*Officieel bij “overdracht onder levenden”, wat naast verkoop ook schenkingen, vruchtgebruik, erfpachtrecht, opstalrecht en zakelijk recht van gebruik inhoudt.

- Voor welke panden? De verplichting geldt zowel voor residentieel vastgoed als voor winkels, horeca, kantoren, industriële gebouwen,… van minstens 20 vierkante meter.

Maakt jouw pand deel uit van een groter geheel, moet je vanaf 2025 ook een apart attest hebben voor de gemeenschappelijke delen.

- Wat met verhuur? In het kader van verhuur is het abestattest niet verplicht. Koop je echter een pand aan vanaf 23 november 2022 en beschik je zo over een asbestattest? Dan moet je een kopie van dit attest aan je huurders overhandigen.

- Hoe lang is het geldig? De standaard geldigheidsduur van het asbestattest is 10 jaar. Deze geldigheidsduur wordt ingekort tot 5 jaar van zodra er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico.

- Waar kan ik zo’n attest aanvragen? KMO Vastgoed neemt deze zorg graag uit jouw handen. Contacteer één van onze makelaars.