Heeft u er al bij stil gestaan of uw personeel echt gelukkig is? Het antwoord is niet vanzelfsprekend aangezien uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 3 Belgen effectief met plezier naar het werk vertrekt. Werkgevers hebben er nochtans alle baat bij om een goede werksfeer te creëren. Het verbetert immers sterk de productiviteit, verminderd ziekteverzuim en voorkomt burn-outs. Hieronder geven wij u alvast enkele tips.

Teambuilding en rituelen

Het grootste voorbeeld van een goede werksfeer is het organiseren van de alomgekende teambuildings. Daarnaast kan je op frequentere basis zorgen voor een positief klimaat op de werkvloer. Het creëren van rituelen zoals het vieren van verjaardagen, tweewekelijkse afterwork, etc blijft het personeel bij en wordt sterk geapprecieerd. Bovendien leren de collega's elkaar beter kennen wat kan bijdragen tot zelfontplooiing en dit leidt tot betere prestaties.

Engagement en erkenning

Naast het organiseren van extra-professionele activiteiten, wordt de tevredenheid hoofdzakelijk gevormd door de voldoending die er gehaald wordt in het uitoefenen van de dagtaak. Waardering en zelfontplooiing staan namelijk bovenaan de vaak geciteerde motivatiepiramides om een succesvol personeelsbeleid te voeren. Het geven van verantwoordelijkheid en het personeel betrekken bij beslissingen verhoogt de verbondenheid met de onderneming. Ook transparantie zorgt ervoor dat de werknemer voeling krijgt met het bedrijf. 

Opvolging, evaluatie en erkenning zijn nadien cruciaal om uw waardering over de werknemer te tonen. Periodieke functioneringsgesprekken zorgt ervoor dat beide partijen de positieve punten, maar ook de verbeterpunten opmerken en hieraan samen kunnen sleutelen om naar betere resultaten te streven.   

Eerlijk en correcte verloning

Een eerlijke vergoeding is, niet geheel onlogisch, ook een belangrijke factor. Een juiste verhouding tussen de taken van de werknemer en zijn verloning is belangrijk. Bovendien kunnen extra-legale voordelen en opleidingen de werknemer ondersteunen in zijn persoonlijke groei en aldus bevorderend werken voor beide partijen. 

Als surplus kunnen beloningsystemen motiverend werken om bepaalde targets te behalen en de werknemer te motiveren. Echter moet er een gezond evenwicht zijn tussen het halen van de targets en de algemene uitvoering van de functie. Een niet doordacht bonussyteem kan ervoor zorgen dat de focus volledig op het halen van die bonus ligt. Dit kan ertoe leiden dat de hoofdtaak verwaarloosd wordt en er enkel op korte termijn resultaten zijn.

“CFO asks CEO: “What happens if we invest in developing our people and they leave us? 
CEO: What happens if we don’t and they stay?”


Een gezonde work life balance/integration

Het fenomeen "Work-Life balance" is een actueel gegeven waar we vandaag continu mee worden geconfronteerd. De grenzen tussen het professioneel en persoonlijk leven zijn vrij vaag. Het is bijna onmogelijk om te denken dat er een duidelijke scheiding is tussen deze twee werelden. Vandaag zorgt de technologie er ook voor dat we 24 op 7 bereikbaar én dus ook beschikbaar zijn. Er zijn geen grenzen.

Om hiermee om te gaan is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen beide werelden. Het evenwicht wordt niet bepaald op basis van het aantal tijd er gespendeerd wordt aan het een of het ander, maar eerder aan de meerwaarde van de integratie. Work-Life balance betekent dus niet noodzakelijk dat er een gelijk evenwicht is. Het maakt u bijvoorbeeld mogelijk om die extra vakantie in te plannen en toch enkele momenten uit te trekken voor conference calls.  

Of de benaming nu balance, integration of harmonie wordt genoemd maakt niets uit. Het is echter wel duidelijk dat de integratie van de deze twee werelden goed moeten zorgen voor een duidelijke meerwaarde.