Drie noodzakelijkheden voor een vlotte overname.
Hoe kan KMO Vastgoed
u hierin helpen?

Het overlaten van een handelsfonds is uitvoeriger dan een traditionele verkoop en vraagt daarom extra aandacht. Juridisch en boekhoudkundig onderzoek is vereist om de nodige risico’s in kaart te brengen of uit te sluiten. De aankoop van een handelsfonds betekent vaak een nieuwe start, waarbij het voor de overdrager nieuwe perspectieven kan bieden. Om het handelsfonds op een goede manier over te dragen is de nodige ondersteuning vereist.

1.

Dossierkennis

Vanuit eigen ervaringen met het overlaten en overnemen van handelsfondsen heeft Olivier een sterkte interesse en kennis ontwikkeld in deze materie. Als geen ander weet hij ook dat het samenstellen van het volledig dossier met de vereiste documenten op punt moet staan.

2.

Discretie

Het overlaten van een handelsfonds is een vertrouwelijke transactie, waarbij discretie een must is. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgesprongen met het verstrekken van informatie aan kandidaat-overnemers. Daarom kunnen wij hierin ook een volledige discretie garanderen wanneer u dit noodzakelijk vindt.

3.

Contacten

Voor het opstellen van het dossier is een goede synergie tussen de verschillende partijen noodzakelijk. Hierbij rekenen wij ook uw boekhouder en advocaat. Ook wij beroepen ons indien nodig op externen om u correct te ondersteunen.

Uw zaak discreet overlaten?
Contacteer KMO vastgoed.

*verplichte velden